Uchwały Rady Gminy
STRONA: 90 z 94
Wprowadził: Mariusz Piatkowski   |  Udostępniono: 2007-12-11  |   Czas wytworzenia: 2007-12-11
Drukuj

Uchwała nr V/48/07 Rady Gminy Solina

z dnia 14 lutego 2007 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Solina na 2007 rok
Link do dokumentu - plik typu pdf
Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Rejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Mariusz Piatkowski   |  Udostępniono: 2007-12-11  |   Czas wytworzenia: 2007-12-11
Drukuj

Uchwała nr V/41/07 Rady Gminy Solina

z dnia 14 lutego 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Uzdrowiska Polańczyk
Link do dokumentu - plik typu pdf
Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Rejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Mariusz Piatkowski   |  Udostępniono: 2007-12-11  |   Czas wytworzenia: 2007-12-11
Drukuj

Uchwała nr V/40/07 Rady Gminy Solina

z dnia 14 lutego 2007 roku zmieniająca uchwałę nr XXV/430/05 Rady Gminy Solina z dnia 2 września 2005r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
Link do dokumentu - plik typu pdf
Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Rejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Mariusz Piatkowski   |  Udostępniono: 2007-12-11  |   Czas wytworzenia: 2007-12-11
Drukuj

Uchwała Nr V/37/07 Rady Gminy Solina

z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007.
Link do dokumentu - plik typu pdf
Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Rejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Mariusz Piatkowski   |  Udostępniono: 2007-12-11  |   Czas wytworzenia: 2007-12-11
Drukuj

Uchwała Nr V/32/07 Rady Gminy Solina

z dnia 14 lutego 2007 roku w sprawie budżetu Gminy Solina na 2007 rok
Link do dokumentu - plik typu pdf
Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Rejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Mariusz Piatkowski   |  Udostępniono: 2007-12-11  |   Czas wytworzenia: 2007-12-11
Drukuj

Uchwała Nr IV/22/06 Rady Gminy Solina

z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Uzdrowiska Polańczyk
Link do dokumentu - plik typu pdf
Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Rejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Mariusz Piatkowski   |  Udostępniono: 2007-12-11  |   Czas wytworzenia: 2007-12-11
Drukuj

Uchwała Nr IV/19/06 Rady Gminy Solina

z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dopłat do wybranych taryfowych grup odbiorców usług
Link do dokumentu - plik typu pdf
Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Rejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Mariusz Piatkowski   |  Udostępniono: 2007-12-11  |   Czas wytworzenia: 2007-12-11
Drukuj

Uchwała Nr III/18/06 Rady Gminy Solina

z dnia 22 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz stawek opłaty miejscowej w niektórych miejscowościach Gminy Solina
Link do dokumentu - plik typu pdf
Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Rejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Mariusz Piatkowski   |  Udostępniono: 2007-12-11  |   Czas wytworzenia: 2007-12-11
Drukuj

Uchwała Nr II/10/06 Rady Gminy Solina

z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Gminy Solina
Link do dokumentu - plik typu pdf
Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Rejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Mariusz Piatkowski   |  Udostępniono: 2007-12-11  |   Czas wytworzenia: 2007-12-11
Drukuj

Uchwała Nr I/8/06 Rady Gminy Solina

z dnia 24 listopada 2006r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania i składowania odpadów komunalnych
Link do dokumentu - plik typu pdf
Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Rejestr zmian: brak zmian

Pierwsza stronaPoprzednia strona || Następna stronaOstatnia strona

Ilość załadowań tej pozycji menu: 59909
Ilość dokumentów w dziale: 934