Obwieszczenia
STRONA: 7 z 7
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2016-01-18  |   Czas wytworzenia: 2016-01-18
Drukuj

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 118405R w miejscowości Solina" 

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Z-ca Wójta
Wytworzył informację: Mariusz PiątkowskiRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2015-08-27  |   Czas wytworzenia: 2015-08-27
Drukuj

Ogłoszenie

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Starosta Leski informuje że w dniu 18-08-2015r. została wydana decyzja Starosty Leskiego Nr 187/15 znak: AB.6740.3.33.2015 z dnia 18-08-2015r. o pozwoleniu na budowę: budowę kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) /kat. XXVI/ wraz z przyłączami oraz infrastrukturą towarzyszącą i obiektami technicznymi w miejscowości Zwierzyń i części miejscowości Uherce Mineralne w gminie Olszanica oraz Myczkowce w gminie Solina gm. Olszanica woj. Podkarpackie

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Mariusz PiątkowskiRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2015-06-19  |   Czas wytworzenia: 2015-06-19
Drukuj

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa pomostu pływającego na części działki nr 186 w Solinie" 

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Z-ca Wójta
Wytworzył informację: Mariusz PiątkowskiRejestr zmian: brak zmian

Pierwsza stronaPoprzednia strona ||

Ilość załadowań tej pozycji menu: 26156
Ilość dokumentów w dziale: 63