Instrukcja
STRONA: 1 z 1
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2005-01-20  |   Czas wytworzenia: 2005-01-20
Drukuj

Biuletyn Informacji Publicznej jest informacyjnym serwisem WWW działającym zgodnie z USTAWĄ z dn. 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz standardem określonym 17 maja 2002 r. przez ROZPORZĄDZENIE MSWiA (Dz. U. Nr 67, poz. 619). Kształt i zawartość Biuletynu wynika z treści w/w ustawy. 

1. Zawartość serwisu 
STRONA GŁÓWNA, której adres internetowy składa się ze znacznika bip, nazwy gminy (lub skróconej nazwy), oraz adresu domenowego regiony.pl (bip.nazwagminy.regiony.pl). W nagłówku strony widoczna jest pełna nazwa Biuletynu oraz link z logo do serwisu "www.bip.gov.pl". Po lewej stronie serwisu zlokalizowane jest rozwijane menu ( po najechaniu na pozycję menu wskaźnikiem myszki otwiera się submenu). W polu głównym znajdują się podstawowe informacje o gminie oraz jej herb.

2.Menu serwisu
INFORMACJE O GMINIE- pozycja zawiera sześć submenu zawierających informacje ogólne o gminie typu: historia gminy, geografia gminy, kultura i oświata, turystyka, aktualności, informacje ogólne o gminie. Poszczególne pozycje uaktywniają się po najechaniu na nie wskaźnikiem myszki i naciśnięciu lewego klawisza. Zlokalizowane są zawsze w głównym polu ekranu, w którego nagłówku opisany jest temat działu. Pozycje te mogą zawierać grafiki, linki do innych stron WWW.
WŁADZE GMINY - pozycja zawiera submenu prowadzące do "wizytówek" poszczególnych członków władz gminy (Wójt, Zastępcy, Przewodniczący Rady Gminy, Rada Gminy). W wizytówkach podawane są podstawowe informacje dotyczące osoby oraz dane umożliwiające z nią kontakt pocztowy, telefoniczny, lub za pośrednictwem Internetu. 
ORGANIZACJA I KOMPETENCJE GMINY - w pozycji tej zawarte są informacje dotyczące: Sekretarza, Skarbnika, Radcy Prawnego, Komisji Rady Gminy oraz Referatów. Znajduje się tutaj także status i forma prawna Gminy oraz jej kompetencje. 
PODMIOTY GMINY - pozycja zawiera informacje dotyczące osób prawnych, podmiotów państwowych i podmiotów samorządowych w Gminie. 
PRAWO LOKALNE - w pozycji tej zawarte są statut i regulamin gminy, uchwały, zarządzenia, protokoły, informacje dotyczące podatków i opłat w gminie, oraz ewidencje i archiwa. 
GOSPODARKA GMINY - znajdziemy tu dane dotyczące budżetu i majątku Gminy, inwestycji przeprowadzanych w Gminie, oferty inwestycyjne, strategię rozwoju Gminy, zagospodarowanie przestrzenne, informacje dotyczące gospodarki komunalnej oraz inne ważne informacje.
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - w pozycji tej zawarte są oświadczenia majątkowe władz gminy oraz pozostałych osób, od których odpowiednie przepisy wymagają takiego obowiązku. Link do oświadczeń majątkowych znajduje się także w wizytówkach poszczególnych osób. 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - znajdują się tutaj informacje dotyczące jednostek organizacyjnych w Gminie, tj.: szkoły, biblioteki, ośrodki pomocy społecznej, domy (ośrodki) kultury, itp. 
JEDNOSTKI POMOCNICZE - w pozycji tej zawarte są informacje o Sołectwach Gminy. 
STOWARZYSZENIA I ZWIĄZKI CZŁONKOWSKIE - pozycja zawiera informacje o stowarzyszeniach i związkach członkowskich znajdujących się w Gminie
SPRAWY OBYWATELSKIE - znajdują się tu istotne informacje dla obywateli Gminy, dotyczące np.: spraw budowlanych, działalności gospodarczej, dowodów osobistych, itp. 
NIEUDOSTĘPNIONE W BIP - pozycja zawiera informacje o danych, których z racji odpowiednich przepisów nie można udostępniać publicznie.
WYSZUKIWARKA - pozycja ta pomaga wyszukać dokumenty lub informacje na podstawie tzw. słów znaczących. Jej działanie ogranicza się wyłącznie do poszczególnych Gmin i przebiega na zasadzie wyszukiwania informacji zawartych w plikach niekodowanych (w nagłówkach dokumentów, ich nazwach oraz w informacjach wpisanych otwartym tekstem). Wyszukiwanie nie może być przeprowadzone w treści dokumentów typu "doc". 
STATYSTYKI - pozycja ta informuje o ilości odwiedzin strony informacji publicznej. Statystyki dotyczą całkowitej liczby odwiedzin, odwiedzin poszczególnych działów, adresów IP używanych do przeglądania stron. 
ZESPOŁY REDAKCYJNE - znajdują się tu informacje o osobach odpowiedzialnych za publikacje biuletynu. 

3. Informacje dodatkowe
Dokumenty zawarte w BIP mogą być przedstawione w różnej formie: głównie w postaci plików "pdf", ale także w postaci pliku o rozszerzeniu "doc", pliku o rozszerzeniu "txt" pliku o rozszerzeniu "rtf" Pliki typu  "txt" mogą być odczytywane bez pomocy dodatkowego oprogramowania. Pliki "pdf" wymagają posiadania czytnika tego typu plików - np. Adobe Reader. Pliki "doc" oraz "rtf" odczytane mogą być za pomocą MS Word lub systemowego programu WordPad 

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Mariusz PiątkowskiRejestr zmian: brak zmian

Ilość załadowań tej pozycji menu: 3524
Ilość dokumentów w dziale: 1