Wybory i refenda
STRONA: 1 z 22
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2024-02-20  |   Czas wytworzenia: 2024-02-20
Drukuj

Postanowienia nr 101/2024 Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 19 lutego 2024 r.

w sprawie podziału Gminy Solina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2024-02-16  |   Czas wytworzenia: 2024-02-16
Drukuj

Uchwała nr 26/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r.

w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2024-02-16  |   Czas wytworzenia: 2024-02-16
Drukuj

Uchwała nr 25/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r.

w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2024-02-14  |   Czas wytworzenia: 2024-02-14
Drukuj

Obwieszczenie Starosty Leskiego z dnia 6 lutego 2024 r.

w sprawie podziału Powiatu Leskiego na okręgi wyborcze, ich numerów, granic, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych w wyborach do Rady Powiatu Lesldego oraz siedziby Powiatowej Komisji Wyborczej w Lesku.

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2024-02-12  |   Czas wytworzenia: 2024-02-12
Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Solina z dnia 12 lutego 2024 roku

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Solinie z/s w Polańczyku w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian

|| Następna stronaOstatnia strona

Ilość załadowań tej pozycji menu: 42054
Ilość dokumentów w dziale: 106