Obwieszczenia
STRONA: 1 z 6
Wprowadził: Klaudia Wojtanowska   |  Udostępniono: 2021-06-17  |   Czas wytworzenia: 2021-06-17
Drukuj

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 16 czerwca 2021 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 895 Uherce Mineralne - Myczków na odcinku Solina - Myczków od km 10+086,70 do km 16+222,25 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi"

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Klaudia WojtanowskaRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Klaudia Wojtanowska   |  Udostępniono: 2021-06-15  |   Czas wytworzenia: 2021-06-15
Drukuj

Decyzje Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Solina

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Klaudia WojtanowskaRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2021-05-26  |   Czas wytworzenia: 2021-05-26
Drukuj

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu PGW WP

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku Gminy Solina o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie potoku "Głęboki Potok" oraz cieków bez nazwy kanalizacją sanitarną grawitacyjną i tłoczną wraz z budową dwóch urządzeń wodnych - estakad (obiektów mostowych w miejscowości Bóbrka i Solina gm. Solina.

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2021-04-29  |   Czas wytworzenia: 2021-04-29
Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Solina

znak: WS.6220.6.2020 z dnia 29.04.2021 r. o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa parku rekreacyjnego obejmującego: obiekty kubaturowe w zakresie budynków, budowli i obiektów małej architektury; układ komunikacyjny dróg, placów i dojść oraz infrastrukturę techniczną uzbrojenia terenu wraz z urządzeniami budowlanymi”, planowanego do realizacji przez Inwestora: Polskie Koleje Linowe S.A. w imieniu, którego działa pełnomocnik Pan Marcin Deker

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2021-04-14  |   Czas wytworzenia: 2021-04-14
Drukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2021-03-05  |   Czas wytworzenia: 2021-03-05
Drukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2021-02-19  |   Czas wytworzenia: 2021-02-19
Drukuj

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność gminy, położonej w miejscowości Polańczyk.

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2021-02-19  |   Czas wytworzenia: 2021-02-19
Drukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2021-02-09  |   Czas wytworzenia: 2021-02-09
Drukuj

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 9 lutego 2021 r.

o wydaniu decyzji znak: N-VIII.7820.1.11.2020 z dnia 1 lutego 2021 r.

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2021-01-13  |   Czas wytworzenia: 2021-01-13
Drukuj

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność gminy położonych w miejscowości Terka oznaczonych jako działki: nr 144 o powierzchni  0,2690 ha wraz z działką nr 143 o powierzchni 0,5204 ha,   nr 145 o powierzchni 0,2987 ha, nr 140 o powierzchni 0,3992 ha wraz z działką  nr 139/2 o powierzchni 0,4771 ha, uregulowane w księdze wieczystej KS1E/00022802/9.

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian

|| Następna stronaOstatnia strona

Ilość załadowań tej pozycji menu: 25064
Ilość dokumentów w dziale: 55