Obwieszczenia
STRONA: 1 z 14
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2024-06-14  |   Czas wytworzenia: 2024-06-14
Drukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Działka nr 496/2 w Myczkowie , zabudowana budynkiem byłej świetlicy wiejskiej

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2024-06-03  |   Czas wytworzenia: 2024-06-03
Drukuj

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Polańczyk

Wójt Gminy Solina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy położonej w miejscowości Polańczyk oznaczonej jako działka nr 98/13 o powierzchni 1,6671ha, uregulowana w księdze wieczystej KS1E/00033071/5.

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2024-05-22  |   Czas wytworzenia: 2024-05-22
Drukuj

Informacja Wójta Gminy Solina z dnia 13 maja 2024 r.

w sprawie wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w 2024 r., dla przedszkoli na terenie Gminy Solina

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2024-04-30  |   Czas wytworzenia: 2024-04-30
Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Solina znak: WN.6733.1.2023 z dnia 30 kwietnia 2024 r.

o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w Decyzji Wójta Gminy Solina nr 11/23 z dnia 08.11.2023 znak. WN.6733.l 0.2023 dla inwestycji p.n. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej" na części działek nr ewid: 441/4, 440,419,446,447,448,449,450, 451/14, 452/4, 452/1, 490,491,573,531, 528/10, 528/13, 530/2, 492/1, 492/2, 494/5, 494/6, 493/2, 502/2, 574, 529/6, 529/7, 529/8, 503, 504, 505, 506, 507, 502/1, 508,509, 523/1, 528/9, 528/15, 528/14, 527/4, 528/8, 528/11, 528/17, 529/3, 697, 532, 510, 511, 512, 513, 514,515,516, 517/5, 517/6, 517/7, 523/2, 522/4, 522/8, 522/7, 522/5, 522/10, 522/9, 519/1, 519/4, 519/3, 521/5, 521/4, 521/1, 521/2, 521/3, 527/3, 525/8, 525/1 O, 525/12, 526/7, 526/9, 526/4, 533/2, 533/4 w miejscowości Bukowiec oraz na części działek nr ewid. 30 i 4/1 miejscowości Terka, w gminie Solina, polegającej na omyłkowym pominięciu działki 523/3, w tekście decyzji

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2024-04-02  |   Czas wytworzenia: 2024-04-02
Drukuj

Wójt Gminy Solina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Solina przeznaczonych do najmu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2024-02-20  |   Czas wytworzenia: 2024-02-20
Drukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Miejsca postojowe w Solinie na części działki Nr 128

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2024-02-20  |   Czas wytworzenia: 2024-02-20
Drukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu

Parking w Polańczyku – Cypel na części działki Nr 94

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2024-02-19  |   Czas wytworzenia: 2024-02-19
Drukuj

Uproszczona oferta realizacji zadania pulicznego

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2024-02-14  |   Czas wytworzenia: 2024-02-14
Drukuj

Zarządzenie nr 0050/11/19/24 Wójta Gminy Solina z dnia 29 stycznia 2024 r.

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2024-02-12  |   Czas wytworzenia: 2024-02-12
Drukuj

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Solina przeznaczonych do najmu

Nieruchomość w m-ci Wołkowyja przy ul. Szkolnej 12, -część budynku gospodarczego położonego na działce nr 609 o pow. 21,20 m2

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian

|| Następna stronaOstatnia strona

Ilość załadowań tej pozycji menu: 41556
Ilość dokumentów w dziale: 131