Obwieszczenia
STRONA: 1 z 7
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2021-11-02  |   Czas wytworzenia: 2021-11-02
Drukuj

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Wspieranie inicjatyw profilaktycznych promujących zdrowy, trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu (Organizaowanie lokalnych imprez, konkursów i zajęć promujących zdrowy styl życia bez używek.)

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2021-10-28  |   Czas wytworzenia: 2021-10-28
Drukuj

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 27 października 2021 r.

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 895 Uherce Mineralne - Myczków na odcinku Solina - Myczków od km 10+086,70 do km 16+222,25 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi"

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2021-10-05  |   Czas wytworzenia: 2021-10-05
Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Solina z dnia 5 października 2021 r.

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Uzdrowisko Polańczyk Nr 3/2021

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2021-10-05  |   Czas wytworzenia: 2021-10-05
Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Solina z dnia 5 października 2021 r.

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Solina Nr II/2021

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2021-10-05  |   Czas wytworzenia: 2021-10-05
Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Solina z dnia 5 października 2021 r.

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Solina Nr I/2021

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2021-09-01  |   Czas wytworzenia: 2021-09-01
Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Solina z dnia 25 sierpnia 2021 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2021-08-19  |   Czas wytworzenia: 2021-08-19
Drukuj

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie bezpieczeństwa, realizacja programów profilaktycznych oraz kampanii społecznych, skierowanych do różnych grup społecznych, w tym prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2021-08-17  |   Czas wytworzenia: 2021-08-17
Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Solina z dnia 17 sierpnia 2021 r.

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Uzdrowisko Polańczyk" Nr 2/2021

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2021-08-17  |   Czas wytworzenia: 2021-08-17
Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Solina z dnia 17 sierpnia 2021 r.

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Uzdrowisko Polańczyk" Nr 1/2021

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Klaudia Wojtanowska   |  Udostępniono: 2021-07-22  |   Czas wytworzenia: 2021-07-22
Drukuj

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

 Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie bezpieczeństwa, realizacja programów profilaktycznych oraz kampanii społecznych, skierowanych do różnych grup społecznych, w tym prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Klaudia WojtanowskaRejestr zmian: brak zmian

|| Następna stronaOstatnia strona

Ilość załadowań tej pozycji menu: 26482
Ilość dokumentów w dziale: 65