Obwieszczenia
STRONA: 1 z 10
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2022-07-19  |   Czas wytworzenia: 2022-07-19
Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Solina z dnia 19 lipca 2022 r.

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak WI.6733.8.2022

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2022-07-19  |   Czas wytworzenia: 2022-07-19
Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Solina z dnia 19 lipca 2022 r.

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak WI.6733.9.2022

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2022-07-04  |   Czas wytworzenia: 2022-07-04
Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Solina znak: WR.6220.1.2022 z dnia 29 czerwca 2022 r.

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2022-07-01  |   Czas wytworzenia: 2022-07-01
Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Solina z dnia 1 lipca 2022 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Gminy Solina, znak: WI.6733.11.2022

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2022-07-01  |   Czas wytworzenia: 2022-07-01
Drukuj

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla: Gminy Solina, ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk na inwestycję: Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2022-06-24  |   Czas wytworzenia: 2022-06-24
Drukuj

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33‑100 Tarnów na inwestycję: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2022-06-24  |   Czas wytworzenia: 2022-06-24
Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Solina z dnia 24 czerwca 2022 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Gminy Solina, polegającego na:

Budowa linii elektroenergetycznej SN 30 kV oraz nN do 1 kV- wraz ze stacją transformatorową

Link do dokumentu - plik typu pdf

 

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2022-06-20  |   Czas wytworzenia: 2022-06-20
Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Solina z dnia 20 czerwca 2022 r.

o zakończeniu postępowaia dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2022-06-08  |   Czas wytworzenia: 2022-06-08
Drukuj

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2022-05-30  |   Czas wytworzenia: 2022-05-30
Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Solina znak WI.6733.2.2022 z dnia 26 maja 2022 r.

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustalenie

lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian

|| Następna stronaOstatnia strona

Ilość załadowań tej pozycji menu: 31363
Ilość dokumentów w dziale: 92