Informacje nieudostępnione
STRONA: 1 z 1
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2011-01-19  |   Czas wytworzenia: 2011-01-19
Drukuj

Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112.1198)

Tryb występowania o udostępnienie informacji publicznej niepublikowanej na stronie BIP.
Osoby chcące uzyskać informację z zakresu informacji, proszone są o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej

link do wniosku 

Wypełniony wniosek należy przesłać listownie na adres Urzędu Gminy, lub złożyć go osobiście w sekretariacie. 

W przypadku, gdy w związku z udostępnieniem informacji publicznej Urządl ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia, lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku wnisek zostanie zrealizowany po wniesieniu opłaty. Termin realizacji wnisku jest uzależniony od czau niezbędnego dla odnalezienia i odpowiedniego przetworzenia informacji. Jeżeli czas ten może przekroczyć 14 dni, wnioskodawca zostanie o tym fakcie poinformowany.

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Mariusz PiątkowskiRejestr zmian: brak zmian

Ilość załadowań tej pozycji menu: 3971
Ilość dokumentów w dziale: 1