Obwieszczenia
STRONA: 2 z 6
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2021-01-13  |   Czas wytworzenia: 2021-01-13
Drukuj

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy położonej  w miejscowości Rajskie oznaczonej nr ewidencyjnym jako działka nr 42/9 o powierzchni  0,2342 ha, uregulowana w księdze wieczystej KS1E/00022845/2.

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2021-01-13  |   Czas wytworzenia: 2021-01-13
Drukuj

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność gminy położonych w miejscowości Rybne oznaczonych jako działki: nr 238 o powierzchni  0,1647 ha,  nr 239 o powierzchni 0,2025 ha,   nr 240 o powierzchni 0,2069 ha, nr 242 o powierzchni 0,2114 ha, uregulowane w księdze wieczystej,KS1E/00028962/0.

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2021-01-05  |   Czas wytworzenia: 2021-01-05
Drukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Samodzielny lokal mieszkalny oznaczony nr 11/2 o pow. 63,22 m2 położony w budynku dwulokalowym nr 11 na działce 608 przy ul. Szkolnej w Wołkowyi wraz z udziałem 6322/12501 w prawie własności do działki 608 oraz częściach wspólnych budynku

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2021-01-05  |   Czas wytworzenia: 2021-01-05
Drukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Samodzielny lokal mieszkalny oznaczony nr 11/1 o pow. 61,79 m2 położony w budynku dwulokalowym nr 11 na działce 608 przy ul. Szkolnej w Wołkowyi wraz z udziałem 6179/12501 w prawie własności do działki 608 oraz częściach wspólnych budynku

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Klaudia Wojtanowska   |  Udostępniono: 2020-11-19  |   Czas wytworzenia: 2020-11-19
Drukuj

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Klaudia WojtanowskaRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2020-11-12  |   Czas wytworzenia: 2020-11-12
Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Solina znak WS.6220.3.2020

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2020-09-25  |   Czas wytworzenia: 2020-09-25
Drukuj

Ogłoszenie o przetargu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2020-07-20  |   Czas wytworzenia: 2020-07-20
Drukuj

Wójt Gminy Solina z/s w Polańczyku ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy, położonych w miejscowości Solina, oznaczonych jako działki Nr: 202/3, 514/1, 514/2, 514/3, 514/4, 547/1, 548, 556, 560, 628 o łącznej powierzchni 9,0425 ha, przeznaczone do sprzedaży łącznie, celem realizacji zamierzenia inwestycyjnego  pn. „Budowa Kolei Gondolowej wraz ze stacją dolną „Plasza”, górną „Jawor”, budynkami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną” na podstawie projektu budowlanego planowanej inwestycji (projekt budowlany do wglądu u Organizatora przetargu).

Ogłoszenie o przetargu - plik typu pdf

załącznik nr 1 - Warunki udzialu w przetargu - plik typu pdf

załącznik nr 2 - Wzór umowy - plik typu pdf

załącznik nr 3 - Formularz ofertowy - plik typu pdf

załącznik nr 3 - Formularz ofertowy - plik typu doc

załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 rozporządzenia RODO - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2020-06-15  |   Czas wytworzenia: 2020-06-15
Drukuj

Informacja

o naborze na rachmistrzów do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian

Pierwsza stronaPoprzednia strona || Następna stronaOstatnia strona

Ilość załadowań tej pozycji menu: 25065
Ilość dokumentów w dziale: 55