Obwieszczenia
STRONA: 2 z 5
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2020-09-25  |   Czas wytworzenia: 2020-09-25
Drukuj

Ogłoszenie o przetargu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2020-07-20  |   Czas wytworzenia: 2020-07-20
Drukuj

Wójt Gminy Solina z/s w Polańczyku ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy, położonych w miejscowości Solina, oznaczonych jako działki Nr: 202/3, 514/1, 514/2, 514/3, 514/4, 547/1, 548, 556, 560, 628 o łącznej powierzchni 9,0425 ha, przeznaczone do sprzedaży łącznie, celem realizacji zamierzenia inwestycyjnego  pn. „Budowa Kolei Gondolowej wraz ze stacją dolną „Plasza”, górną „Jawor”, budynkami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną” na podstawie projektu budowlanego planowanej inwestycji (projekt budowlany do wglądu u Organizatora przetargu).

Ogłoszenie o przetargu - plik typu pdf

załącznik nr 1 - Warunki udzialu w przetargu - plik typu pdf

załącznik nr 2 - Wzór umowy - plik typu pdf

załącznik nr 3 - Formularz ofertowy - plik typu pdf

załącznik nr 3 - Formularz ofertowy - plik typu doc

załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 rozporządzenia RODO - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2020-06-15  |   Czas wytworzenia: 2020-06-15
Drukuj

Informacja

o naborze na rachmistrzów do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2020-03-23  |   Czas wytworzenia: 2020-03-23
Drukuj

Wójt Gminy Solina z/s w Polańczyku ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy, położonych w miejscowości Solina, oznaczonych jako działki Nr: 202/3, 514/1, 514/2, 514/3, 514/4, 547/1, 548, 556, 560, 628 o łącznej powierzchni 9,0425 ha, przeznaczone do sprzedaży łącznie, celem realizacji zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa Kolei Gondolowej wraz ze stacją dolną „Plasza”, górną „Jawor”, budynkami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną” na podstawie projektu budowlanego planowanej inwestycji (projekt budowlany do wglądu u Organizatora przetargu).

Ogłoszenie o przetargu - plik typu pdf

załącznik nr 1 - Warunki udzialu w przetargu - plik typu pdf

załącznik nr 2 - Wzór umowy - plik typu pdf

załącznik nr 3 - Formularz ofertowy - plik typu pdf

załącznik nr 3 - Formularz ofertowy - plik typu doc

załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 rozporządzenia RODO - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2020-02-28  |   Czas wytworzenia: 2020-02-28
Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Solina z dnia 28 lutego 2020 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 37/2018 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Uzdrowisko Polańczyk dla terenu położonego w miejscowości Polańczyk, gm. Solina

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2019-12-19  |   Czas wytworzenia: 2019-12-19
Drukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

z dnia 19 grudnia 2019 r.

link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2019-11-28  |   Czas wytworzenia: 2019-11-28
Drukuj

Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego

Tytuł zadania publicznego Plik do pobrania
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

 

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Mariusz PiątkowskiRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2019-10-29  |   Czas wytworzenia: 2019-10-29
Drukuj

Ogłoszenie o przetargu

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy położonej  w miejscowości Polańczyk

Obwieszczenie - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Mariusz PiątkowskiRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2019-10-03  |   Czas wytworzenia: 2019-10-03
Drukuj

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Tytuł zadania publicznego Plik do pobrania
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

 

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Mariusz PiątkowskiRejestr zmian: brak zmian

Pierwsza stronaPoprzednia strona || Następna stronaOstatnia strona

Ilość załadowań tej pozycji menu: 24078
Ilość dokumentów w dziale: 49