Obwieszczenia
STRONA: 2 z 13
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2023-11-09  |   Czas wytworzenia: 2023-11-09
Drukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2023-10-09  |   Czas wytworzenia: 2023-10-09
Drukuj

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Solina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy położonej w miejscowości Myczków

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2023-09-14  |   Czas wytworzenia: 2023-09-14
Drukuj

Konsulatacje społeczne

PREZENTACJA PROJEKTU

I. Podstawowe informacje o projekcie

Partnerski projekt planowany do złożenia w naborze wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027: priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze, cel szczegółowy 1. Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych.

1. Tytuł projektu: „Karpackie Morza – Solina i Domaša – krajobraz fontann"

2. Partner wiodący projektu (PW): Gmina Solina

3. Partnerzy projektu (PP): Obec Kvakovce(SK)

4. Cel główny projektu: Wykreowanie transgranicznej oferty turystycznej związanej z karpackimi jeziorami Solińskim i Wielka Domasa - zrównoważone wykorzystanie lokalnego dziedzictwa naturalnego w rozwoju gospodarczym i włączeniu społecznym.

5. Obszar realizacji projektu: Gmina Solina, Wieś Kvakovce.

6. Interesariusze projektu: społeczność lokalna, młodzież z obszaru wsparcia, mieszkańcy, zaproszeni goście, turyści, organizacje ekologiczne, organizacje turystyczne, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze itp.

7. Szacunkowy budżet całego projektu: 873 779,76 euro

8. Planowany termin realizacji projektu: 04.2024 - 12.2024

9. Termin na zgłaszanie uwag/pytań/sugestii: 27.09.2023 r.

II. Zadania Partnera Wiodącego – Gmina Solina

1. Zakup i instalacja pływającej fontanny na Jeziorze Solińskim. Bedzie to centralna fontanna z gejzerem o wysokości do 40 m, a wokół niej 9 mniejszych fontann z gejzerami o wysokości do 16 metrów. Fontanny zostaną zsynchronizowane z zaprogramowane, tak aby o określonej godzinie tworzyć efekty na wodzie, np. podświetlane w nocy i połączone z muzyką.

2. Zakup i instalacja stand’u z kamerą – „Okno na Damasę” oraz 2 infokiosków z informacjami o atrakcjach turstycznych nad Domasą i w Gminie Solina.

3. Transgraniczny Festiwal „Dni słowackie nad Soliną”. W programie trzydniowe regaty wodne, wyścigi na rowerach wodnych, uroczyste uruchomienie produktów projektu (fontanny, „okno na Domasę, infokioski), koncerty 2 zespołów ze Słowacji, prezentacja video regionu Domasa.

4. Konferencja podsumowująca projekt..

Szacowany budżet: 436 889,88 euro. Kontakt w sprawie partycypacji: Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku, ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk, e-mail: urzad@esolina.pl, tel. (+48) 134692118.

• Osoba do kontaktu: Adam Orłowski

III. Zadania Partnera Projektu – Obec Kvakovce

1. Zakup i instalacja pływającej fontanny na Jeziorze Domasa. Bedzie to centralna fontanna z gejzerem o wysokości do 40 m, a wokół niej 9 mniejszych fontann z gejzerami o wysokości do 16 metrów. Fontanny zostaną zsynchronizowane z zaprogramowane, tak aby o określonej godzinie tworzyć efekty na wodzie, np. podświetlane w nocy i połączone z muzyką.

2. Zakup i instalacja stand’u z kamerą – „Okno na Solinę” oraz 5 infokiosków z informacjami o atrakcjach turystycznych nad Domasą i w Gminie Solina.

3. Wydanie Gazety „Karpackie Morza – Domasa i Solina” – informacja o wszystkich lokalnych atrakcjach turystycznych w dwóch wersjach językowych.

4. Utworzenie wspólnej strony internetowej www.solinadomasa.sk w dwóch wersjach językowych.

5. Transgraniczny Festiwal „Dni polskie nad Domasą”. W programie trzydniowe regaty wodne, wyścigi na rowerach wodnych, uroczyste uruchomienie produktów projektu (fontanny, „okno na Domasę, infokioski), koncerty 2 zespołów ze Polski, prezentacja video Gminy Solina.

Szacowany budżet: ok. 436 889,88 euro. Kontakt w sprawie partycypacji: Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku, ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk, e-mail: urzad@esolina.pl, tel. (+48) 134692118.

• Osoba do kontaktu: Adam Orłowski

IV. Wspólne działania Partnerów:

1. Wydanie Gazety „Karpackie Morza – Domasa i Solina” – informacja o wszystkich lokalnych atrakcjach turystycznych w dwóch wersjach językowych.

2. Utworzenie wspólnej strony internetowej www.solinadomasa.sk w dwóch wersjach językowych.

Załączniki do pobrania

Zarządzenie nr 0050/II/143/23 Wójta Gminy Solina z dnia 14 września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu o charakterze transgranicznym "Karpackie Morza - Solina i Domasa - krajobraz fontann". - plik typu pdf 

Prezentacja projektu - plik typu doc

Formularz zgłaszania uwag do prezentacji projektu - plik typu doc

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2023-08-02  |   Czas wytworzenia: 2023-08-02
Drukuj

Uproszczona oferta realizacji zadania pulicznego

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2023-07-27  |   Czas wytworzenia: 2023-07-27
Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Solina znak: WR.6220.4.2023 z dnia 27 lipca 2023 r.

ws. przesunięcia terminu załatwienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 118412R w km 0+011,60 do km 2+120,00 położonej na działkach nr we. 443/2, 696, 355/1, 400, 384, 354/1, 335/2, 335/6, 335/8, 335/10, 336/2, 341, 346 w m-ci Bukowiec”

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2023-07-20  |   Czas wytworzenia: 2023-07-20
Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Solina znak: WR.6220.8.2022 z dnia 20.07.2023 r.

o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w decyzji znak WR.6220.8.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  pn.: „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bóbrka, gmina Solina”

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2023-07-20  |   Czas wytworzenia: 2023-07-20
Drukuj

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Solina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy położonej w miejscowości Myczków

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2023-07-05  |   Czas wytworzenia: 2023-07-05
Drukuj

Zmiana ogłoszenia w zakresie publicznego transportu w dzienniku urzędowym TED

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2023-06-14  |   Czas wytworzenia: 2023-06-14
Drukuj

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do najmu na okres 10 lat

Nieruchomość w m-ci Wołkowyja przy ul. Szkolnej 13, w której skład wchodzą: działki o nr ewidencyjnych 605, 604, 603, 601, 599 o powierzchni łącznej 0,4364 ha, wraz z budynkiem o charakterze przemysłowo - magazynowym o pow. zabudowy 595 m2oraz budynkiem wagi wozowej o pow. zabudowy 40 m2

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2023-06-01  |   Czas wytworzenia: 2023-06-01
Drukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Działka nr 496/2 w Myczkowie, zabudowana budynkiem byłej świetlicy wiejskiej

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian

Pierwsza stronaPoprzednia strona || Następna stronaOstatnia strona

Ilość załadowań tej pozycji menu: 39215
Ilość dokumentów w dziale: 126