Ochrona środowiska
STRONA: 2 z 37
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2021-04-04  |   Czas wytworzenia: 2021-04-04
Drukuj

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie

znak: RZ.RUZ.4210.118.2020.RD z dnia 09.04.2021 r. w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na likwidację i wykonanie urządzeń wodnych w zakresie zadania

„Przebudowa/rozbudowa DW nr 895 na odcinku Solina – Myczków” w ramach projektu „Przebudowa/rozbudowa DW nr 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk”.

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2021-02-22  |   Czas wytworzenia: 2021-02-22
Drukuj

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Województwa Podkarpackiego znak: RZ.RUZ.4210.118.2020.RD z dnia 16.02.2021 r.

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2021-02-02  |   Czas wytworzenia: 2021-02-02
Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Solina znak: WS.6220.6.2020 z dnia 02.02.2021 r.

w sprawie przesunięcia terminu załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn.: „Budowa parku rekreacyjnego obejmującego: obiekty kubaturowe w zakresie budynków, budowli i obiektów małej architektury; układ komunikacyjny dróg, placów i dojść oraz infrastrukturę techniczną uzbrojenia terenu wraz z urządzeniami budowlanymi”

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2021-02-01  |   Czas wytworzenia: 2021-02-01
Drukuj

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

o wszczęcia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w kontekście transgranicznym projektu dokumentów pod nazwą " Plan działań na lata 2020 - 2022 na rzecz wdrożenia Narodowej Strategii Transportowej Ukrainy do roku 2030"

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2020-12-30  |   Czas wytworzenia: 2020-12-30
Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Solina

o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa parku rekreacyjnego obejmującego: obiekty kubaturowe w zakresie budynków, budowli i obiektów małej architektury; układ komunikacyjny dróg, placów i dojść oraz infrastrukturę techniczną uzbrojenia terenu wraz z urządzeniami budowlanymi”, zlokalizowanego na części działek nr 556, 560, 628, 514/1, 514/3, 514/4, 600 obręb Solina w jedn. ewidencyjnej 182105_2

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian

Pierwsza stronaPoprzednia strona || Następna stronaOstatnia strona

Ilość załadowań tej pozycji menu: 35783
Ilość dokumentów w dziale: 184