Ochrona środowiska
STRONA: 2 z 39
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2022-07-01  |   Czas wytworzenia: 2022-07-01
Drukuj

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

znak: RZ.ZUZ.3.4210.136.2022.PK z dnia 24.06.2022 r.

link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2022-05-26  |   Czas wytworzenia: 2022-05-26
Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Solina znak: WR.6220.1.2022 z dnia 24 maja 2022 r.

Wójt Gminy Solina zawiadamia, że wniosek Inwestora  Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Paweł Kędra, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej  Nr 894  w km ok 11+100 do 14+400 w miejscowości Polańczyk” nie zostanie załatwiony w terminie określonym w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.).

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2022-05-17  |   Czas wytworzenia: 2022-05-17
Drukuj

Zaświadczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych dla Zarządu Województwa Podkarpackiego na wykonanie urządzeń wodnych: rowów drogowych oraz prowadzenie przez wody płynące: rzekę San i potok "Bez nazwy" obiektów mostowych wraz z infrastrukturą techniczą, sieci wodociągowej oraz przebudowę kabla światłowodowego dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa/rozbudowa DW895 na odcinku Solina - Myczków" na terenie Gminy Solina, powiat leski, województwo podkarpackie

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2022-01-24  |   Czas wytworzenia: 2022-01-24
Drukuj

Obwieszczenie z dnia 24 stycznia 2022 r.

 o braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Solina – aktualizacja z 2021”.

link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2021-10-07  |   Czas wytworzenia: 2021-10-07
Drukuj

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

znak: RZ.RUZ.4210.59.2021.JM z dnia 05.10.2021 r.

link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian

Pierwsza stronaPoprzednia strona || Następna stronaOstatnia strona

Ilość załadowań tej pozycji menu: 46373
Ilość dokumentów w dziale: 195