Wyniki głosowań Rady Gminy
STRONA: 7 z 8
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2019-01-30  |   Czas wytworzenia: 2019-01-30
Drukuj

Wyniki głosowania Rady Gminy Solina na sesji w dniu 29 listopada 2018 r.

Głosowano w sprawie: w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Mariusz PiątkowskiRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2019-01-30  |   Czas wytworzenia: 2019-01-30
Drukuj

Wyniki głosowania Rady Gminy Solina na sesji w dniu 29 listopada 2018 r.

Głosowano w sprawie: w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Solina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok

link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Mariusz PiątkowskiRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2019-01-30  |   Czas wytworzenia: 2019-01-30
Drukuj

Wyniki głosowania Rady Gminy Solina na sesji w dniu 29 listopada 2018 r.

Głosowano w sprawie: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Mariusz PiątkowskiRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2019-01-30  |   Czas wytworzenia: 2019-01-30
Drukuj

Wyniki głosowania Rady Gminy Solina na sesji w dniu 29 listopada 2018 r.

Głosowano w sprawie: w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu w zakresie utrzymania chodników przy drodze wojewódzkiej

link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Mariusz PiątkowskiRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2019-01-30  |   Czas wytworzenia: 2019-01-30
Drukuj

Wyniki głosowania Rady Gminy Solina na sesji w dniu 29 listopada 2018 r.

Głosowano w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Mariusz PiątkowskiRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2019-01-30  |   Czas wytworzenia: 2019-01-30
Drukuj

Wyniki głosowania Rady Gminy Solina na sesji w dniu 29 listopada 2018 r.

Głosowano w sprawie: w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Mariusz PiątkowskiRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2019-01-30  |   Czas wytworzenia: 2019-01-30
Drukuj

Wyniki głosowania Rady Gminy Solina na sesji w dniu 29 listopada 2018 r.

Głosowano w sprawie: przyjęcie protokołu z obrad sesji z dnia 19 listopada 2018 roku

link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Mariusz PiątkowskiRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2019-01-30  |   Czas wytworzenia: 2019-01-30
Drukuj

Wyniki głosowania Rady Gminy Solina na sesji w dniu 29 listopada 2018 r.

Głosowano w sprawie: Przyjęcie porządku obrad.

link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Mariusz PiątkowskiRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2019-01-28  |   Czas wytworzenia: 2019-01-28
Drukuj

Imienne głosowanie

wniosku złożonego na sesji Rady Gminy Solina w dniu 19.11.2018 r. w sprawie: ustalenia zasad głosowania do  wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy Solina

link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Mariusz PiątkowskiRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2019-01-28  |   Czas wytworzenia: 2019-01-28
Drukuj

Imienne głosowanie

wniosku złożonego na sesji Rady Gminy Solina w dniu 19.11.2018 r. w sprawie: Komisja Skrutacyjna do przeprowadzenia wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy Solina

link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Mariusz PiątkowskiRejestr zmian: brak zmian

Pierwsza stronaPoprzednia strona || Następna stronaOstatnia strona

Ilość załadowań tej pozycji menu: 3819
Ilość dokumentów w dziale: 76