SZCZEGÓŁY ZMIAN
Powód zmiany: zmiany wprowadzono na podstawie Uchwały Nr XVII/163/15 Rady Gminy Solina z dnia 02 grudnia 2015 roku
Zmiany dokonał: Mariusz Piątkowski
Data zmiany: 2016-01-28
Poniżej znajduje się poprzednia treść:
Komisja: Komisja Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji Gminy
Przewodn. komisji: Krupa Janusz
Członek komisji: Szelągiewicz Marek
Członek komisji: Dytkowski Łukasz
Członek komisji: Wojtanowski Henryk
Członek komisji: Wasylewicz Lucyna

POWRÓT DO STRONY