SZCZEGÓŁY ZMIAN
Powód zmiany: zmiany wprowadzono na podstawie Uchwały Nr XVI/146/15 Rady Gminy Solina z dnia 18 listopada 2015 roku
Zmiany dokonał: Mariusz Piątkowski
Data zmiany: 2016-01-28
Poniżej znajduje się poprzednia treść:
Komisja: Oświaty, Zdrowia, Uzdrowiska i Spraw Socjalnych
Przewodn. komisji: Mrzygłód Halina
Członek komisji: Wasylewicz Lucyna
Członek komisji: Kaliniewicz Mariusz
Członek komisji: Adamczyk Artur
Członek komisji: Wronowski Marek

POWRÓT DO STRONY