SZCZEGÓŁY ZMIAN
Powód zmiany: dodanie oświadczenia majątkowego za 2015r.
Zmiany dokonał: Mariusz Piątkowski
Data zmiany: 2016-05-16
Poniżej znajduje się poprzednia treść:
Osoba: Gaweł - Łyda Barbara
Stanowisko: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Berezce
Oœśw. majatkowe: ośw. maj. za 2003 r.
ośw. maj. za 2004 r.
ośw. maj. za 2005 r.
ośw. maj. za 2006 r.
ośw. maj. za 2007 r.
ośw. maj. za 2008 r.
ośw. maj. za 2009 r.
ośw. maj. za 2010 r.
ośw. maj. za 2011 r.
ośw. maj. za 2012 r.
ośw. maj. za 2013 r.
ośw. maj. za 2014 r.

POWRÓT DO STRONY