SZCZEGÓŁY ZMIAN
Powód zmiany: dodanie oświadczenia majątkowego za 2015r.
Zmiany dokonał: Mariusz Piątkowski
Data zmiany: 2016-05-16
Poniżej znajduje się poprzednia treść:
Osoba: Brzezińska - Warchoł Barbara
Stanowisko: Sekretarz Gminy
Oœśw. majatkowe: ośw. maj. za 2002 r.
ośw. maj. za 2003 r.
ośw. maj. za 2004 r.
ośw. maj. za 2005 r.
ośw. maj. za 2006 r.

w zw. up. do wydawnia decyzji
ośw. maj. za 2007 r.
ośw. maj. za 2008 r.
Informacja o zatrudnieniu

ośw. maj. za 2009 r.
ośw. maj. za 2010 r.
ośw, maj. za 2011 r.
ośw. maj. za 2012 r.
ośw. maj. za 2013 r.
ośw. maj. za 2014 r.

POWRÓT DO STRONY