SZCZEGÓŁY ZMIAN
Powód zmiany: dodanie oświadczenia majątkowego za 2016r.
Zmiany dokonał: Mariusz Piątkowski
Data zmiany: 2017-05-12
Poniżej znajduje się poprzednia treść:
Osoba: Pelc Dorota
Stanowisko: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Myczkowcach
Ośœw. majatkowe: ośw. maj. za 2002 r.
ośw. maj. za 2003 r.
ośw. maj. za 2004 r.

ośw. maj. za 2005 r.

ośw. maj. za 2006 r.

ośw. maj. za 2007 r.

ośw. maj. za 2008 r.

ośw. maj. za 2009 r.
ośw. maj. za 2010 r.
ośw. maj. za 2011 r.
ośw. maj. za 2012 r.
ośw. maj. za 2013 r.

ośw. maj. za 2014 r.
ośw. maj. za 2015 r.

POWRÓT DO STRONY