SZCZEGÓŁY ZMIAN
Powód zmiany: Przekształcenie w związku z likwidacją gimnazjów
Zmiany dokonał: Mariusz Piątkowski
Data zmiany: 2018-06-14
Poniżej znajduje się poprzednia treść:
Nazwa jednostki: Zespół Szkół im. Józefa Blizińskiego w Bóbrce
Osoba kierująca: Elżbieta Czerwińska
Telefon: 13 469 18 61
Email: zsbobrka@wp.pl
Adres: 38-623 Lesko - Bóbrka 50

POWRÓT DO STRONY