SZCZEGÓŁY ZMIAN
Powód zmiany: zmiana składu komisji
Zmiany dokonał: Mariusz Piątkowski
Data zmiany: 2018-12-28
Poniżej znajduje się poprzednia treść:
Komisja: Komisja Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji Gminy
Przewodn. komisji: Mrzygłód Halina
Członek komisji: Szelągiewicz Marek
Członek komisji: Dytkowski Łukasz
Członek komisji: Wojtanowski Henryk
Członek komisji: Wasylewicz Lucyna

POWRÓT DO STRONY