SZCZEGÓŁY ZMIAN
Powód zmiany: zmiana składu komisji
Zmiany dokonał: Mariusz Piątkowski
Data zmiany: 2018-12-28
Poniżej znajduje się poprzednia treść:
Komisja: Komisja Budżetu, Zagospodarowania Przestrzennego, Rozwoju Gminy i Inwentaryzacyjna
Przewodn. komisji: Wronowski Józef
Członek komisji: Pączek Szczepan
Członek komisji: Rafalski Henryk
Członek komisji: Domański Andrzej
Członek komisji: Mrzygłód Halina

POWRÓT DO STRONY