SZCZEGÓŁY ZMIAN
Powód zmiany: zmiana składu komisji
Zmiany dokonał: Mariusz Piątkowski
Data zmiany: 2018-12-28
Poniżej znajduje się poprzednia treść:
Komisja: Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Przewodn. komisji: Wronowski Marek
Członek komisji: Domański Andrzej
Członek komisji: Wronowski Józef
Członek komisji: Piotrowska-Michalska Alina
Członek komisji: Wacławski Józef

POWRÓT DO STRONY