SZCZEGÓŁY ZMIAN
Powód zmiany: zmiana składu komisji
Zmiany dokonał: Mariusz Piątkowski
Data zmiany: 2018-12-28
Poniżej znajduje się poprzednia treść:
Komisja: Oświaty, Zdrowia, Uzdrowiska i Spraw Socjalnych
Przewodn. komisji: Piotrowska-Michalska Alina
Członek komisji: Kaliniewicz Mariusz
Członek komisji: Adamczyk Artur
Członek komisji: Wronowski Marek
Członek komisji: Dębiński Ernest

POWRÓT DO STRONY