SZCZEGÓŁY ZMIAN
Powód zmiany: poprawa błędnego składu Komisji Rady Gminy
Zmiany dokonał: Mariusz Piątkowski
Data zmiany: 2019-01-09
Poniżej znajduje się poprzednia treść:
Komisja: Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Przewodn. komisji: Józef Wronowski
Wiceprzewodn. komisji: Halina Mrzygłód
Członek komisji: Mariusz Kaliniewicz
Członek komisji: Renata Wronowska
Członek komisji: Ryszard Wronowski
Członek komisji: Władysław Cienki

POWRÓT DO STRONY