SZCZEGÓŁY ZMIAN
Powód zmiany: poprawa błędnego składu Komisji Rady Gminy
Zmiany dokonał: Mariusz Piątkowski
Data zmiany: 2019-01-09
Poniżej znajduje się poprzednia treść:
Komisja: Oświaty, Zdrowia, Uzdrowiska i Spraw Socjalnych
Przewodn. komisji: Tadeusz Kardasz
Wiceprzewodn. komisji: Lucyna Wasylewicz
Członek komisji: Marek Juszczyk
Członek komisji: Lucyna Kruk
Członek komisji: Helena Szal
Członek komisji: Władysław Cienki

POWRÓT DO STRONY