SZCZEGÓŁY ZMIAN
Powód zmiany: aktualizacja danych Sołtysów i Rad Sołeckich po wyborach Sołtysów i Rad Sołeckich 2019
Zmiany dokonał: Mariusz Piątkowski
Data zmiany: 2019-08-20
Poniżej znajduje się poprzednia treść:
Sołectwo: Berezka
Sołtys: Olejko Alina
Rada Sołecka: Fenczak Franciszek
Gosztyła Wanda 
Kunach Jolanta Agata
Podkalicki Bolesław 
Statut Sołectwa:

Link do dokumentu - plik typu pdf


POWRÓT DO STRONY