SZCZEGÓŁY ZMIAN
Powód zmiany: aktualizacja danych Sołtysów i Rad Sołeckich w zawiązku z wyborami Sołtysów i Rad Sołeckich 2019
Zmiany dokonał: Mariusz Piątkowski
Data zmiany: 2019-08-20
Poniżej znajduje się poprzednia treść:
Sołectwo: Berezka
Sołtys: Olejko Alina
Rada Sołecka:

Fenczak Franciszek
Gosztyła Wanda 
Kunach Jolanta Agata
Podkalicki Bolesław

Statut Sołectwa:

Link do dokumentu - plik typu pdf

 


POWRÓT DO STRONY