SZCZEGÓŁY ZMIAN
Powód zmiany: aktualizacja danych Sołtysów i Rad Sołeckich w zawiązku z wyborami Sołtysów i Rad Sołeckich 2019
Zmiany dokonał: Mariusz Piątkowski
Data zmiany: 2019-08-20
Poniżej znajduje się poprzednia treść:
Sołectwo: Górzanka
Sołtys: Wojtanowska Dorota Józefa
Rada Sołecka: Galant Henryk
Galant Wiktor
Galant Tomasz
Wojtanowski Janusz 
Statut Sołectwa: Link do dokumentu - plik typu pdf

POWRÓT DO STRONY