SZCZEGÓŁY ZMIAN
Powód zmiany: aktualizacja danych Sołtysów i Rad Sołeckich w zawiązku z wyborami Sołtysów i Rad Sołeckich 2019
Zmiany dokonał: Mariusz Piątkowski
Data zmiany: 2019-08-20
Poniżej znajduje się poprzednia treść:
Sołectwo: Myczkowce
Sołtys: Mucha Krystyna
Rada Sołecka: Czyżewska Bernadeta
Głuszko Andrzej
Iwaniczko Stanisława
Jagodzińska Maria 
Statut Sołectwa: Link do dokumentu - plik typu pdf

POWRÓT DO STRONY