SZCZEGÓŁY ZMIAN
Powód zmiany: aktualizacja danych Sołtysów i Rad Sołeckich w zawiązku z wyborami Sołtysów i Rad Sołeckich 2019
Zmiany dokonał: Mariusz Piątkowski
Data zmiany: 2019-08-20
Poniżej znajduje się poprzednia treść:
Sołectwo: Rajskie
Sołtys: Duda-Bielecka Katarzyna
Rada Sołecka: Biernat Aleksandra
Tyma Adam Januariusz 
Statut Sołectwa: Link do dokumentu - plik typu pdf

POWRÓT DO STRONY