SZCZEGÓŁY ZMIAN
Powód zmiany: Zmiana na stanowisku naczelnika wydziału
Zmiany dokonał: Mariusz Piątkowski
Data zmiany: 2019-12-09
Poniżej znajduje się poprzednia treść:
Wydział: WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Osoba kierująca: Barbara Brzezińska-Warchoł
Telefon: 134692118
Email: urzad@esolina.pl
Stanowiska:

- Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu i Archiwum Zakładowego

Stanowisko ds. Obsługi Rady i Spraw Pracowniczych

Stanowisko ds. Wojskowych, Obronnych, Zarządzania Kryzysowego oraz Ochrony Przeciwpożarowej

Stanowisko ds. Obsługi Administracyjno-Gospodarczej


POWRÓT DO STRONY