SZCZEGÓŁY ZMIAN
Powód zmiany: dodanie oświadczenia majątkowego za 2019 r.
Zmiany dokonał: Grzegorz Cioć
Data zmiany: 2020-08-24
Poniżej znajduje się poprzednia treść:
Osoba: Pecka Krzysztof
Stanowisko: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki
Ośw. majatkowe:

ośw. maj. w związku z powołaniem

Ośw. maj. za 2015 r.

Ośw. maj. za 2016 r.

Ośw. maj. za 2017 r.

Ośw. maj. za 2018 r.


POWRÓT DO STRONY