SZCZEGÓŁY ZMIAN
Powód zmiany: dodanie oświadczenia majątkowego za 2019 r.
Zmiany dokonał: Grzegorz Cioć
Data zmiany: 2020-08-24
Poniżej znajduje się poprzednia treść:
Osoba: Gaweł - Łyda Barbara
Stanowisko: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Berezce
Oœśw. majatkowe: ośw. maj. za 2003 r.
ośw. maj. za 2004 r.
ośw. maj. za 2005 r.
ośw. maj. za 2006 r.
ośw. maj. za 2007 r.
ośw. maj. za 2008 r.
ośw. maj. za 2009 r.
ośw. maj. za 2010 r.
ośw. maj. za 2011 r.
ośw. maj. za 2012 r.
ośw. maj. za 2013 r.
ośw. maj. za 2014 r.
Ośw. maj. za 2015 r.
Ośw. maj. za 2016 r.
Ośw. maj. za 2017 r.
Ośw. maj. za 2018 r.


POWRÓT DO STRONY