SZCZEGÓŁY ZMIAN
Powód zmiany: dodanie oświadczenia majątkowego za 2020 r.
Zmiany dokonał: Grzegorz Cioć
Data zmiany: 2021-05-13
Poniżej znajduje się poprzednia treść:
Osoba: Rafalski Andrzej
Stanowisko: p.o. Prezes Zarządu Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.
Oœśw. majatkowe: Ośw. maj. za 2019 r.
Ośw. maj. za 2005 r.

Ośw. maj. za 2004 r.
Ośw. maj. za 2003 r.
Ośw. maj. za 2002 r.

POWRÓT DO STRONY