SZCZEGÓŁY ZMIAN
Powód zmiany: dodanie oświadczenia majątkowego za 2014r.
Zmiany dokonał: Mariusz Piątkowski
Data zmiany: 2015-05-21
Poniżej znajduje się poprzednia treść:
Osoba: Czerwińska Elżbieta
Stanowisko: Dyrektor Zespołu Szkół w Bóbrce
Oœśw. majatkowe: w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora ZS
Ośw. maj. za 2013r.
Ośw. maj. za 2012r.

POWRÓT DO STRONY