SZCZEGÓŁY ZMIAN
Powód zmiany: dodanie oświadczenia majątkowego za 2014r.
Zmiany dokonał: Mariusz Piątkowski
Data zmiany: 2015-05-21
Poniżej znajduje się poprzednia treść:
Osoba: Oliwko Elżbieta
Stanowisko: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zawozie
Oœśw. majatkowe: Ośw. maj. za 2012r.
ośw. maj. za 2008 r.
ośw. maj. za 2009 r.
ośw. maj. za 2010 r.
Ośw. maj. za 2011r.
Ośw. maj. za 2013r.
ośw. maj. za 2007 r.
ośw. maj. za 2006 r.
Ośw. maj. za 2005 r.
Ośw. maj. za 2004 r.
Ośw. maj. za 2003 r.
Ośw. maj. za 2002 r.

POWRÓT DO STRONY