SZCZEGÓŁY ZMIAN
Powód zmiany: dodanie oświadczenia majątkowego za 2014r.
Zmiany dokonał: Mariusz Piątkowski
Data zmiany: 2015-05-21
Poniżej znajduje się poprzednia treść:
Osoba: Brzezińska - Warchoł Barbara
Stanowisko: Sekretarz Gminy
Oœśw. majatkowe: Ośw. maj. za 2012r.
ośw. maj. za 2009 r.
ośw. maj. za 2010 r.
Ośw, maj. za 2011rok
Ośw. maj. za 2013r.
w zw. up. do wydawnia decyzji
ośw. maj. za 2007 r.
Informacja o zatrudnieniu
ośw. maj. za 2008 r.
ośw. maj. za 2006 r.
ośw. maj. za 2005 r.
ośw. maj. za 2004 r.
ośw. maj. za 2003 r.
ośw. maj. za 2002 r.

POWRÓT DO STRONY