Ogłoszenia
STRONA: 3 z 3
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2009-11-20  |   Czas wytworzenia: 2009-11-20
Drukuj

Ogłoszenie o przedłużeniu terminu składania ofert w otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu

Burmistrz Miasta i Gminy Lesko, Wójt Gminy Solina, Wójt Gminy Cisna w oparciu o art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 06.227.1658 ze zm.), przedłuża otwarty nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych zainteresowanych wspólną realizacją projektu pn. „Modernizacja systemu zapobiegania i zwalczania zagrożeń poprzez wzmocnienie zasobów sprzętowych w Powiecie Leskim” finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Działanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom
Link do dokumentu - plik typu pdf
Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Rejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2009-11-20  |   Czas wytworzenia: 2009-11-20
Drukuj

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu

Burmistrz Miasta i Gminy Lesko, Wójt Gminy Solina, Wójt Gminy Cisna w oparciu o art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 06.227.1658 ze zm.), ogłasza otwarty nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych zainteresowanych wspólną realizacją projektu pn. „Modernizacja systemu zapobiegania i zwalczania zagrożeń poprzez wzmocnienie zasobów sprzętowych w Powiecie Leskim” finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Działanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom.
Link do dokumentu - plik typu pdf
Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Rejestr zmian: brak zmian

Pierwsza stronaPoprzednia strona ||

Ilość załadowań tej pozycji menu: 8019
Ilość dokumentów w dziale: 22