Uchwały Rady Gminy
STRONA: 1 z 153
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2024-01-16  |   Czas wytworzenia: 2024-01-16
Drukuj

Uchwała nr LXXIII/720/23 Rady Gminy Solina z dnia 28 listopada 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Berezka.

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2024-01-16  |   Czas wytworzenia: 2024-01-16
Drukuj

Uchwała nr LXXIII/719/23 Rady Gminy Solina z dnia 28 listopada 2023 r.

w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2024-01-16  |   Czas wytworzenia: 2024-01-16
Drukuj

Uchwała nr LXXIII/718/23 Rady Gminy Solina z dnia 28 listopada 2023 r.

w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Solina a Gminą Lubycza Królewska

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2024-01-16  |   Czas wytworzenia: 2024-01-16
Drukuj

Uchwała nr LXXIII/717/23 Rady Gminy Solina z dnia 28 listopada 2023 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2024-01-16  |   Czas wytworzenia: 2024-01-16
Drukuj

Uchwała nr LXXIII/716/23 Rady Gminy Solina z dnia 28 listopada 2023 r.

w sprawie dopłaty dla taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2024-01-16  |   Czas wytworzenia: 2024-01-16
Drukuj

Uchwała nr LXXIII/715/23 Rady Gminy Solina z dnia 28 listopada 2023 r.

w sprawie usług opiekuńczych

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2024-01-16  |   Czas wytworzenia: 2024-01-16
Drukuj

Uchwała nr LXXIII/714/23 Rady Gminy Solina z dnia 28 listopada 2023 r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych lub schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2024-01-16  |   Czas wytworzenia: 2024-01-16
Drukuj

Uchwała nr LXXIII/713/23 Rady Gminy Solina z dnia 28 listopada 2023 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych przyznawanych pod warunkiem zwrotu.

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2024-01-16  |   Czas wytworzenia: 2024-01-16
Drukuj

Uchwała nr LXXIII/712/23 Rady Gminy Solina z dnia 28 listopada 2023 r.

zmieniająca uchwałę nr IV/42/18/ Rady Gminy Solina z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków na posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności i świadczenie rzeczowe na zakup produktów żywnościowych.

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2024-01-16  |   Czas wytworzenia: 2024-01-16
Drukuj

Uchwała nr LXXIII/711/23 Rady Gminy Solina z dnia 28 listopada 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Terce.

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian

|| Następna stronaOstatnia strona

Ilość załadowań tej pozycji menu: 228586
Ilość dokumentów w dziale: 1530