Ogłoszenia
STRONA: 1 z 3
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2014-06-17  |   Czas wytworzenia: 2014-06-17
Drukuj

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie

stwierdzająca nieważność decyzji Wójta Gminy Solina z dnia 27.07.2011 r. znak: GKOSRH-6220.1.2011 w części objętej pkt 2 sentencji decyzji,
Link do dokumentu - plik typu pdf
Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Rejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2014-05-13  |   Czas wytworzenia: 2014-05-13
Drukuj

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

zawiadamiam że, w następstwie wydanej prawomocnej decyzji Wójta Gminy Solina znak: GKOSRH-6220.1.2011 z dnia 27.07.2011r. orzekającej realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa oczyszczalni ścieków w Berezce dla miejscowości Berezka, Bereźnica Wyźna i Wola Matiaszowa oraz sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Berezka”, Wojewoda Podkarpacki pismem z dnia 21.02.2014r. znak: I-VII.7640.1.2.2014 wystąpił ...
Link do dokumentu - plik typu pdf
Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Rejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2014-05-13  |   Czas wytworzenia: 2014-05-13
Drukuj

ZAWIADOMIENIE

zawiadamiam o wszczęciu w dniu 05.05.2014r. na wniosek Gminy Solina postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Bukowiec obejmującej część miejscowości Zawóz i Wołkowyja”,
Link do dokumentu - plik typu pdf
Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Rejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2014-05-06  |   Czas wytworzenia: 2014-05-06
Drukuj

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Link do dokumentu - plik typu pdf
Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Rejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2014-04-28  |   Czas wytworzenia: 2014-04-28
Drukuj

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

zawiadamiam że w toku wszczętego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Zawóz o mocy 800 kW”, planowanego do realizacji na działce nr 567/8 w miejscowości Zawóz, zostało wydane przez Wójta Gminy Solina - Postanowienie znak: GKOSRH-6220.I.5.2014 z dnia 25.04.2014r. o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia, tym samym obowiązku sporządzenia Raportu o oddziaływaniu na środowisko
Link do dokumentu - plik typu pdf
Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Rejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2014-04-28  |   Czas wytworzenia: 2014-04-28
Drukuj

ZAWIADOMIENIE

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Zawóz o mocy 800 kW”, planowanego do realizacji w miejscowości Zawóz na działce o numerze ewidencyjnym 567/8
Link do dokumentu - plik typu pdf
Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Rejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2014-01-17  |   Czas wytworzenia: 2014-01-17
Drukuj

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa oczyszczalni ścieków dla WDW Solina wraz z przebudową pompowni ścieków i rozbiórką istniejącej oczyszczalni
Link do dokumentu - plik typu pdf
Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Rejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2013-11-04  |   Czas wytworzenia: 2013-11-04
Drukuj

OBWIESZCZENIE

o wydaniu na wniosek Gminy Solina decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: Budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Zawóz
Link do dokumentu - plik typu pdf
Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Rejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2013-10-17  |   Czas wytworzenia: 2013-10-17
Drukuj

ZAWIADOMIENIE

realizacja przedsięwzięcia pn: Budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Zawóz
Link do dokumentu - plik typu pdf
Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Rejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2013-10-16  |   Czas wytworzenia: 2013-10-16
Drukuj

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

o wszczęciu na wniosek Gminy Solina postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia celu publicznego pn: Budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Zawóz
Link do dokumentu - plik typu pdf
Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Rejestr zmian: brak zmian

|| Następna stronaOstatnia strona

Ilość załadowań tej pozycji menu: 11374
Ilość dokumentów w dziale: 22