Ogłoszenia
STRONA: 2 z 3
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2013-05-29  |   Czas wytworzenia: 2013-05-29
Drukuj

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strony narażenia, do postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanej budowy i eksploatacji dwóch bloków energetycznych 3 oraz 4 w elektrowni jądrowej na Ukrainie w Regionie Chmielnickim, w powiecie Słavuta, w pobliżu miejscowości Netishyn
Link do dokumentu - plik typu pdf
Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Rejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2013-01-22  |   Czas wytworzenia: 2013-01-22
Drukuj

Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Solina
Link do dokumentu - plik typu pdf
Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Rejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2012-11-29  |   Czas wytworzenia: 2012-11-29
Drukuj

Obwieszczenie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) wraz z przyłączami oraz infrastrukturą towarzyszącą i budową oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Olszanica ...
Link do dokumentu - plik typu pdf
Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Rejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2012-11-29  |   Czas wytworzenia: 2012-11-29
Drukuj

Obwieszczenie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o planowanej realizacji przedsięwzięcia pn: Instalacja do końcowego przetwarzania płynnych odpadów radioaktywnych w pobliżu Mochovce, dla którego wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Link do dokumentu - plik typu pdf
Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Rejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2012-08-27  |   Czas wytworzenia: 2012-08-27
Drukuj

OBWIESZCZENIE

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Link do dokumentu - plik typu pdf
Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Rejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2012-07-24  |   Czas wytworzenia: 2012-07-24
Drukuj

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: zwiększeniu mocy wypromieniowywanej przez nadawczy, telewizyjny system antenowy istniejącej stacji nadawczej RS TV/Jawor - Solina na częściach działek nr ewid. 34 w miejscowości Teleśnica Sanna, gm. Ustrzyki Dolne oraz nr ewid. 645 w miejscowości Solina gm. Solina
Link do dokumentu - plik typu pdf
Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Rejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2010-09-29  |   Czas wytworzenia: 2010-09-29
Drukuj

Zawiadomienie - Obwieszczenie

o wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Link do dokumentu - plik typu pdf
Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Rejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2010-09-29  |   Czas wytworzenia: 2010-09-29
Drukuj

Obwieszczenie o wydanych decyzjach

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć
Link do dokumentu - plik typu pdf
Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Rejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2010-06-30  |   Czas wytworzenia: 2010-06-30
Drukuj

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SOLINA

o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 05.07.2010r do 03.08.2010r projektu „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Solina – Berdo”, obejmującego tereny w miejscowości Solina, położone pomiędzy wodami Jeziora Myczkowieckiego a rezerwatem przyrody „Nad Jeziorem Myczkowieckim” o powierzchni 34,20 ha wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Link do dokumentu - plik typu pdf
Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Rejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2010-01-04  |   Czas wytworzenia: 2010-01-04
Drukuj

Informacja o zakończeniu i wynikach otwartego naboru

Informacja o zakończeniu i wynikach otwartego naboru partnerów do realizacji projektu w ramach działania 4.4 - Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013
Link do dokumentu - plik typu pdf
Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Rejestr zmian: brak zmian

Pierwsza stronaPoprzednia strona || Następna stronaOstatnia strona

Ilość załadowań tej pozycji menu: 8020
Ilość dokumentów w dziale: 22