Referaty do 01.04.2016
STRONA: 2 z 2
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2014-12-05  |   Czas wytworzenia: 2014-12-05
Drukuj
Referat: Finansowo-Podatkowy - FP
Osoba kierująca: Urszula Matuszewska
Telefon: 13 469 21 18
Email: u.matuszewska@esolina.pl
Zadania: 1/ Wykonywanie budżetu Gminy, prowadzenie analiz dochodów i wydatków oraz przedkładanie wniosków w przedmiocie gospodarki finansowej Wójtowi i Radzie Gminy.
2/ Prowadzenie funduszy celowych.
3/ Naliczanie i pobór podatków i opłat lokalnych określonych w odrębnych przepisach.
4/ Naliczanie i pobór opłat za wodę z wodociągów stanowiących własność Gminy.
5/ Naliczanie i pobór opłat w zakresie usuwania stałych odpadów komunalnych.
6/ Prowadzenie rachunkowości wpływów i wydatków budżetowych.
7/ Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym.
8/ Prowadzenie obsługi kasowej.
9/ Współpraca z Urzędem Skarbowym, bankiem wykonującym obsługę kasową, bankiem finansującym oraz Regionalną Izbą Obrachunkową.
10/ Kontrola gospodarki finansowej gminnych jednostek organizacyjnych.
11/ Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz sprawozdawczości w tym zakresie.
12/ Aktualizacja, przeszacowanie i umorzenie wartości środków trwałych.
13/ Prowadzenie ewidencji dzierżaw mienia komunalnego oraz ściąganie należnych opłat.
14/ Koordynowanie czynności Gminy w zakresie podatku od towarów i usług / / VAT /.
Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Mariusz PiątkowskiRejestr zmian: brak zmian

Pierwsza stronaPoprzednia strona ||

Ilość załadowań tej pozycji menu: 8390
Ilość dokumentów w dziale: 6