Skarbnik
STRONA: 1 z 1
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2014-12-05  |   Czas wytworzenia: 2014-12-05
Drukuj
Stanowisko: Skarbnik
Osoba: Rogala Iwona
Zadania: Do zadań Skarbnika Gminy należy :
1/ Opracowywanie projektu budżetu Gminy i sprawozdania z jego wykonania.
2/ Kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych.
3/ Opiniowanie decyzji wywołujących zobowiązania finansowe dla budżetu.
4/ Opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej Gminy i zgłaszanie swoich propozycji Wójtowi i Radzie Gminy.
5/ Kontrola gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych oraz jednostek pomocniczych gminy.
6/ Prowadzenie księgowości i ewidencji majątku Gminy.
7/ Czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej.
8/ Sprawowanie nadzoru nad pracą Referatu Finansowo-Podatkowego.
9/ Wykonywanie innych spraw zleconych przez Wójta.
Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Mariusz PiątkowskiRejestr zmian: brak zmian

Ilość załadowań tej pozycji menu: 3723
Ilość dokumentów w dziale: 1