Zagospodarowanie przestrzenne
STRONA: 1 z 2
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2019-08-16  |   Czas wytworzenia: 2019-08-16
Drukuj

Ogłoszenie Wójta Gminy Solina z dnia 16 sierpnia 2019 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 56/2018 Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Polańczyk dla terenu położonego w miejscowości Polańczyk, gm. Solina. 

link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Mariusz PiątkowskiRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2019-07-19  |   Czas wytworzenia: 2019-07-19
Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Solina z dnia 19 lipca 2019 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego o nazwie "Solina 1/2017" terenu położonego w miejscowości Solina, gm. Solina

Obwieszczenie - plik typu pdf

Wzór uchwały - plik typu pdf

Prognoza oddziaływania "Solina 1/2017" - plik typu pdf

Ekofizjografia "Solina 1/2017" - plik typu pdf

Załącznik graficzny - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Mariusz PiątkowskiRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2019-07-03  |   Czas wytworzenia: 2019-07-03
Drukuj

Ogłoszenie Wójta Gminy Solina z dnia 03.07.2019 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego o nazwie WYSPA ENERGETYK "Nr 1/2018", terenu położonego w Gminie Solina

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Mariusz PiątkowskiRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2019-05-08  |   Czas wytworzenia: 2019-05-08
Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Solina z dnia 8 maja 2019 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 3/2018 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego UZDROWISKO POLAŃCZYK dla terenu położonego w miejscowości Polańczyk, gm. Solina

Obwieszczenie - plik typu pdf

Wzór uchwały - plik typu pdf

Prognoza oddziaływania Zmiana nr 3/2018 MPZP Uzdrowisko Polańczyk - plik typu pdf

Ekofizjografia Zmiana nr 3/2018 MPZP Uzdrowisko Polańczyk - plik typu pdf

Załącznik nr 1 - plik typu pdf

Załącznik nr 2 - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Mariusz PiątkowskiRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2019-03-14  |   Czas wytworzenia: 2019-03-14
Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Solina

z dnia 14 marca 2019 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego o nazwie "Solina 1/2017", terenu położonego w miejscowości Solina, Gmina Solina

Obwieszczenie - plik typu pdf

Wzór uchwały - plik typu pdf

Prognoza oddziaływania MPZP Solina 1/2017 - plik typu pdf

Ekofizjografia MPZP Solina 1/2017 - plik typu pdf

Rysunek MPZP_Solina_1_2017_projekt - plik typu pdf

Oświadczenie_autora_Prognozy_MPZP_Solina_1_2017 - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Mariusz PiątkowskiRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2019-02-01  |   Czas wytworzenia: 2019-02-01
Drukuj

Ogłoszenie Wójta Gminy Solina z dnia 01 lutego 2019 roku

w sprawie przystąpienia do Zmiany Nr 3/2018 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Uzdrowisko Polańczyk dla terenu położonego w miejscowości Polańczyk, gm. Solina.

 Link do dokumentu - plik typu pdf

 

Uchwała nr LIX/492/18 Rady Gminy Solina z dnia 17 października 2018 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany nr 3/2018 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Uzdrowisko Polańczyk dla terenu położonego w miejscowości Polańczyk, gm. Solina

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Mariusz PiątkowskiRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2018-07-06  |   Czas wytworzenia: 2018-07-06
Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Solina

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Z-ca Wójta
Wytworzył informację: Mariusz PiątkowskiRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2017-08-31  |   Czas wytworzenia: 2017-08-31
Drukuj

Informacja

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Solina

Link do dokumentu - plik typu zip

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Mariusz PiątkowskiRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2009-04-15  |   Czas wytworzenia: 2009-04-15
Drukuj

Komunikat Wójta Gminy Solina

Zawiadomienie o podjęciu przez Radę Gminy Solina uchwały o przystąpieniu do sporządzenia m.p.z.p. Horodek 1 i możliwości składania wniosku oraz zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i możliwości składania uwag i wniosków (Horodek 1)
Link do dokumentu - plik typu pdf
Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Mariusz PiątkowskiRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2008-12-02  |   Czas wytworzenia: 2008-12-02
Drukuj

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Polańczyk

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Mariusz PiątkowskiRejestr zmian: brak zmian

|| Następna stronaOstatnia strona

Ilość załadowań tej pozycji menu: 8697
Ilość dokumentów w dziale: 11