Zagospodarowanie przestrzenne
STRONA: 1 z 4
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2024-02-23  |   Czas wytworzenia: 2024-02-23
Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Solina z dnia 23 lutego 2024 r.

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2023-12-08  |   Czas wytworzenia: 2023-12-08
Drukuj

Ogłoszenie Wójta Gminy Solina z dnia 8 grudnia 2023 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Solina i projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Solina 1/2022"

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2023-12-08  |   Czas wytworzenia: 2023-12-08
Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Solina z dnia 8 grudnia 2023 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Solina i projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Solina 1/2022"

Link do dokumentu - plik typu pdf

Dokumenty do wyłożenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
„SOLINA 1/2022”:

1. Projekt uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

„SOLINA 1/2022”  - plik typu pdf

2. Uzasadnienie do uchwały  - plik typu pdf

3. Załącznik do uchwały  - plik typu pdf

4. Prognoza Oddziaływania na Środowisko projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
„SOLINA 1/2022” - plik typu pdf

5. Załącznik nr 1 do Prognozy Oddziaływania na Środowisko projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „SOLINA 1/2022” - plik typu pdf

6. Załącznik nr 2 do Prognozy Oddziaływania na Środowisko projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „SOLINA 1/2022” - plik typu pdf

7. Załącznik nr 3 do Prognozy Oddziaływania na Środowisko projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „SOLINA 1/2022” - plik typu pdf

Dokumenty do wyłożenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Solina:

1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Solina - plik typu pdf

2. Załącznik nr 1 do uchwały (część I) Uwarunkowania_Zagospodarowania Przestrzennego- plik typu pdf

3. Załącznik nr 1 do uchwały (część II) Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego - plik typu pdf

4. Załącznik nr 2  do uchwały Rysunek jednolity - fragment - Uwarunkowania Zagospodarowania Przestrzennego - plik typu pdf

5. Załącznik nr 2  do uchwały Rysunek jednolity Uwarunkowania Zagospodarowania Przestrzennego - plik typu pdf

6. Załącznik nr 3 do uchwały Rysunek jednolity - fragment - Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego - plik typu pdf

7. Załącznik nr 3 do uchwały Rysunek jednolity Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego - plik typu pdf

8. Prognoza Oddziaływania na Środowisko projektu Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Solina - plik typu pdf

9. Załącznik nr 1 do Prognozy Oddziaływania na Środowisko projektu Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Solina - plik typu pdf

10. Załącznik nr 2 do Prognozy Oddziaływania na Środowisko projektu Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Solina - plik typu pdf

11. Załącznik nr 3 do Prognozy Oddziaływania na Środowisko projektu Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Solina - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2023-11-06  |   Czas wytworzenia: 2023-11-06
Drukuj

Ponowne uzgodnienie Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Solina

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2023-09-28  |   Czas wytworzenia: 2023-09-28
Drukuj

Zawiadomienie Wójta Gminy Solina z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie złożenia przez Gminę Solina wniosku o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej decyzji nr 4/23 znak. WI.6733.17.2022 w zakresie wpisania działki nr ewid 62, która nie była objęta wnioskiem dla inwestycji „Przebudowa sieci wodociągowej" w miejscowości Bukowiec zlokalizowanej na terenie działek o nr. ewid.: 351/4, 335/2, 335/6, 335/5, 334/2, 334/1, 355/1, 385, 386, 384, 358/2, 359, 387, 388, 389, 383/1, 383/2, 372, 362/2, 361, 360/3, 390, 391, 392, 380, 379, 381, 393, 377, 378, 394, 395/2, 396/3, 396/2, 39611, 376/1, 376/2, 376/3, 397, 398, 399, 375/1, 374, 373, 411, 371/2, 548/3, 548/1, 548/2, 413/1, 410, 409, 400, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 408, 407, 406, 405, 304, 303, 302, 301, 300, 299/1, 298, 297, 145, 144, 404, 403, 402, 142/2, 141/1, 424, 425, 426/1, 699/1, 430, 696, 433, 434, 435, 438, 439, 441/1, 441/4, 71/1, 72/2, 72/1, 87, 95, 94, 93, 92/6, 75/2, 75/1, 74/2, 76, 77, 91/3, 79, 80, 82, 89/1, 83, 84, 85, , 58, 536/8, 536/10, 536/6, 536/5, 536/4, 536/3, 60, 59, 102, 56, 16, 36, 18/1, 18/10, 18/9, 86, 98, 99/2, 10411, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 111, 114, 113/1, 115/1, 116, 9213, 119/1, 120, 535/11, 535/7, 535/6, 535/1, 535/5, 535/13, 67, 68/2, 68/1, 455/34, 455/3, 455/28, 455/29, 455/30, 455/31, 455/32, 455/26, 455/25, 455/23, 455/15, 455/16, 455/17, 455/18, 455/20, 455/21, 455/22, 455/5, 455/6, 455/7, 455/9, 455/10, 455/11, 455/12, 419, 450, 449, 448, 447, 451/3, 451/2, 451/1, 451/4, 452/1, 452/4, 490, 1817 w miejscowości Bukowiec - Gmina Solina 

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2023-09-01  |   Czas wytworzenia: 2023-09-01
Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Solina z dnia 1 września 2023 r.

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 2/2022, zmiany nr 3/2022 i zmiany nr 4/2022 "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego UZDROWISKO POLAŃCZYK"

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2023-08-04  |   Czas wytworzenia: 2023-08-04
Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Solina z dnia 4 sierpnia 2023 r.

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian

|| Następna stronaOstatnia strona

Ilość załadowań tej pozycji menu: 22423
Ilość dokumentów w dziale: 38