Zagospodarowanie przestrzenne
STRONA: 4 z 4
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2017-08-31  |   Czas wytworzenia: 2017-08-31
Drukuj

Informacja

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Solina

Link do dokumentu - plik typu zip

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Mariusz PiątkowskiRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2009-04-15  |   Czas wytworzenia: 2009-04-15
Drukuj

Komunikat Wójta Gminy Solina

Zawiadomienie o podjęciu przez Radę Gminy Solina uchwały o przystąpieniu do sporządzenia m.p.z.p. Horodek 1 i możliwości składania wniosku oraz zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i możliwości składania uwag i wniosków (Horodek 1)
Link do dokumentu - plik typu pdf
Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Mariusz PiątkowskiRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2008-12-02  |   Czas wytworzenia: 2008-12-02
Drukuj

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Polańczyk

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Mariusz PiątkowskiRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2008-12-02  |   Czas wytworzenia: 2008-12-02
Drukuj

Uchwała Nr XXI/189/08 Rady Gminy Solina z dnia 29 lipca 2008 r.

w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego UZDROWISKO POLAŃCZYK
Link do dokumentu - plik typu pdf
Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Mariusz PiątkowskiRejestr zmian: brak zmian

Pierwsza stronaPoprzednia strona ||

Ilość załadowań tej pozycji menu: 23161
Ilość dokumentów w dziale: 34